Přednášky a semináře

 

1. Pro ty, kteří u nás začínají

 

Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech (Pozemští andělé)

Přednáška o typologii duší + určení typu duše

Duše všech lidí nejsou stejné. Mají různé vibrace, původ, strukturu energie, roli v rámci stvoření i různou "historii". Některé jsou tady na Zemi energeticky doma, jiné pocházejí ze vzdálenějších částí vesmíru. To vše má vliv na to, jak se duše projevuje v těle, co a jak prožívá, k čemu a ke komu ji to táhne ... (kompletní informace zde)
 
 

 

2. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc

 

Příběhy duší

Detailní pohled na vaši duši, rozkrtytí jejího původu, energetické role a smyslu její inkarnace

 
Jedinečná příležitost pro ty, kteří chtějí uvidět červenou nit, která se táhne existencí jejich duše od stvoření po současnost. 
 
Příběh duše je nesmírně posilujícící. Pomáhá lépe propojit tělo a duši, uchopit vlastní potenciál, přináší pochopení mnohých životních postojů, událostí i fyzických projevů. Na rozdíl od běžné konzultace přináší příběh duše díky své volné formě informace, na které by vás ani nás třeba nikdy nenapadlo se zeptat... (kompletní informace zde)
 
 
 

Praktický seminář

Kam mě moje duše vede?

 
Seminář, který vám pomůže s praktickým uchopením potenciálu vaší duše a vnese nový pohled na vztah duše a těla. 
 
Duše se spojuje s tělem proto, aby jeho prostřednictví otiskla svoji energetickou kvalitu do této reality a pozvedla vědomí těla. Jinými slovy, nejsme tu proto, abychom snili o vyšších světech a božských kvalitách, ani abychom zde odžívali nějaké své energetické dluhy, ale proto, abychom skutečně žili potenciál své duše a těla a tím vědomě přetvářeli tuto realitu.
 
Tento seminář vznikl, abychom vám pomohli přenést informace, které jste získali o své duši, do reálného života... (kompletní informace zde)
 
 
  
 
Seminář, který vznikl na základě vašich podnětů a potřeb. 
 
Budeme se věnovat tomu, proč a jak záměrovat. Vysvětlíme si, jak záměry fungují. Ukážeme si na příkladech, jakými záměry lze probloubit inspiraci a spojení s duší, nebo otevřít nové cesty v životě. Povíme si také, co se děje, když žádné záměry nemáme... (kompletní informace zde)
 
 
 
 

 

3. Prohlubující semináře pro všechny typy duší

 

Skrytý smysl světa zvířat

Seminář v ZOO Praha

 
  • Chcete si promluvit s ledním medvědem, se slonem, tygrem nebo třeba s hyenou?
  • Zajímá vás, jestli mají zvířata duši? Jakou tady mají energetickou úlohu?
  • Pochází život na Zemi od Boha, nebo platí Darwinova teorie?
 
Jako je Martin schopen komunikovat s dušemi lidí, může komunikovat se zvířaty. Nás osobně tato komunikace velmi obohatila a otevřely se nám zcela nové obzory. Pokud jste i vy otevření a nebojíte se opustit tradiční pohled na zvířata a zaběhlé myšlenkové vzorce, jste vítáni... (kompletní informace zde).
 
 
  

Živá příroda I.

Příroda  bez iluzí

 
Seminář pro všechny, kteří cítí spojení s přírodou a vnímají energie a projevy prostředí, ve kterém žijí, nebo by rádi porozuměli více energetickým vlivům, které prostředí ovlivňují a utvářejí.
 
Jedním z úkolů, který před všemi obyvateli Země stojí, je otevřít se pravdivému vnímání přírody a všech bytostí, které ji tvoří. Tím, že uvidíme jejich skutečný potenciál, ucítíme, kdo skutečně jsou a kdo jsme ve vztahu k nim my, oživíme vědomí jejich vlastní individuality, zažehneme jejich božskou jiskru, která v průběhu věků ztratila svou sílu a jas, a příroda bude moci OŽÍT, vibračně se zvednout... (kompletní informace zde)
 
 
 

Živá příroda II.

 
Seminář volně navazující na předchozí seminář Živá příroda I. (jeho absolvování ale není podmínkou). Tentokrát se budeme věnovat všemu, co se do předchozího semináře nevešlo. Hlavní pozornost budeme věnovat Vodě, její energii a významu.
 
Co je skutečně voda? Co pro nás voda dělá a co my můžeme udělat pro ni?
Jaká je energie řeky, rybníka, moře, přehrady? Co dělá s energií vody, když zmrzne? Jak je to s táním ledovců? Proč na některých místech voda mizí?
Budete mít možnost si nacítit,  jak působí voda na nás a jak naše energie působí na vodu.
 
Opět se zaměříme na energetickou roli rostlin a zvířat v prostředí (na řadu se dostanou i domácí mazlíčci) a samozřejme nezapomeneme na vnímání přírodních bytostí a komunikaci s nimi... (kompletní informace zde).
 
 
 
 

 

4. Prohlubující semináře pro jednotlivé typy duší

 

Narovnání strážců rovnováhy

 
Aktuální seminář pro všechny strážce rovnováhy z 1. i 2. kola tvoření, tedy pro elfy, elfovílí a vílí bojovníky/bojovnice, plejádské rytíře, dreiny, strážce rovnováhy - přírodní bytosti či transformátory...
 
  • Proč jsou strážci rovnováhy důležití? Proč se bez nich tato realita neobejde? 
  • Proč nelze vše řešit jenom láskou?
  • Jaká byla role strážců rovnováhy v minulosti a jakou úlohu mají v současném světě?
  • Jak se narovnat, nebát se své síly a neobracet ji proti sobě?
 
Předmětem semináře jsou odpovědi na tyto i další otázky. Otevřeme témata, na která se jiní bojí do hloubky podívat, a pojmenujeme to, co je potřeba, aby mohla být znovu narovnána a uchopena síla (nejen) českého národa... (kompletní informace zde)
 
 

 

 Duchovní kořeny energie Benodis 

 
Seminář pro osoby s energií Benodis, tedy pro Tvůrce Benodis a všechny duše z 2 kola tvoření, které tito Tvůrci stvořili nebo se na jejich tvoření podíleli -pro Plejáďany, plejádské rytíře, Andromeďany, Atlantiďany, inspirátory, vesmírné konstruktéry, anděly vody, meandriely...

Energie Benodis se dlouho nemohla naplno projevit. Tvůrci Benodis a duše z jejich energie stvořené přinášejí nové možnosti vývoje, nové cesty a struktury vycházející z nejhlubší Boží pravdy. Tato pravda se však rodí v hlubinách, v temnotě, v Božském NIC, ve kterém je zárodek všeho. Bohužel spodní dimenze reality, kterou vnímáme jako Zemi, byly až dosud zanešené spoustou bolesti, nepravd, pokřivení, které mají své kořeny v 1. kole tvoření. Inspirace se stala doménou "temné" strany... ( kompletní informace zde).

 
 

Co přinášejí světu andělé

Role andělů v minulosti a dnes
 
Speciální seminář pouze pro duše s andělskou energií, tedy pro všechny prvo i druhokolové anděly, archanděly, elfí anděly a archanděly.
 
  •   V čem je síla andělů? Co znamenají andělé pro svět? Co přinášejí lidským tělům? A co inkarnace v lidském těle dává jim? 
  •   Jaká byla role andělů strážných?  Jak na sebe různé druhy andělů a archandělů navazují?  K čemu mají andělé křídla?

 

Pokud máte andělskou duši a chcete si spolu s námi odpovědět na tyto otázky, posílit důvěru ve své vnímání a ujasnit si svou roli v dnešním světě, jste srdečně zváni... ( kompletní informace zde).