Změna toku energií a zesílení božských kvalit v této realitě

28.09.2017 12:42

Aktuální informace o energetických změnách na Zemi

V tomto článku se chystám popsat věci, které budou pro mnohé možná velmi abstraktní a těžko představitelné. Někteří vnímavější a otevřenější čtenáři budou více chápat, o čem píši, jiní zřejmě pochopí až s nějakých odstupem času, kdy se věci, které zde budu zmiňovat, začnou více projevovat v životě a budou více "vidět ve hmotě". A právě proto, že se jedná o věci tak těžko zprostředkovatelné, začnu stavět pomyslné schůdky od něčeho, co je velmi konkrétní a srozumitelné. 

Řekněme, že dva zdraví, zralí dospělí jedinci se stanou rodiči. Začíná zcela nová etapa jejich života. Do té doby se řídili vlastními potřebami a rozhodovali se podle své vůle. Ovšem nyní začíná být jejich život určován potřebami dítěte. Dítě potřebuje jíst, přebalit, pochovat, chce spát, nechce spát, potřebuje nové oblečení... Rodiče se starají, přizpůsobují se, podporují dítě, živí ho a chrání. Už nemůžou spát, když jsou unaveni. Nezbývá čas ani na mnohé věci, které by rádi dělali. Nekoupí nové boty sobě, ale dítěti, protože mu zase porostla noha... Věnují svému dítěti to nejlepší ze sebe. Z lásky. 

Pro dítě je to samozřejmost a může se stát, že jeho požadavky začnou neúměrně narůstat. Ve snaze být jako některé jiné děti si může začít na svých rodičích vynucovat některé konkrétní věci a odmítat jiné. Když mu je rodiče neposkytnou, začíná je hodnotit jako slabé, hloupé nebo pro změnu tyranské. Pokud se rodiče v této fázi za sebe nepostaví, neobhájí své postoje a hodnoty, může se stát, že z dítěte vyroste rozmazlený fracek, který nebude své rodiče respektovat, bude mít tendenci ostatní využívat a hledat cesty k rychlému naplňování svých potřeb. 

Když se něco takového stane, pro rodiče je to vždy velmi bolestivé, protože vymezit se proti vlastnímu dítěti není tak jednoduché. Když je darebákem někdo jiný, to máme vždycky jasno, jak by se situace měla řešit. Ale vlastní dítě? To je něco jiného. Nad ním nikdy hůl nezlomíme. Vždyť to je někdo, kdo se zrodil z nás, kdo je jako my, v kom vidíme mnoho dobrého, koho milujeme...

Tento příběh se mnohokrát stal. A děje se i na božské (vesmírné) úrovni.

Realita, ve které žijeme, je takovým božským dítětem, které ačkoli nemá nadhled a zkušenosti dospělého, chce rozhodovat, co je pro něj dobré, jak má vypadat boží podpora a tvořit stejnou silou jako Bůh. Jsme boží děti, máme v sobě sílu Zdroje, ze kterého pocházíme, a proto máme sílu tvořit svými myšlenkami svět. Jenže už dlouho tvoříme svět, který je malý a omezený, v domnění, že je velký, úžasný, plný skvělých prožitků a možností. Myslíme si, že víme, co je pro nás nejlepší a snažíme se pro své sny získat energii, kde jen to jde. 

Ti, kteří jsou orientovaní materiálně, hledají peníze, nerostné suroviny a jiné hmotné zdroje. Ti, kteří duchovně pokročili a vnímají jemnější sféry, drancují svými přáními tyto energetické vrtsvy. Někteří to v dobré víře dokonce učí ostatní nebo o tom píší knihy. (Nedá mi to, abych na tomto místě opět nezdůraznila, že ve vesmíru neexistuje žádná volná energie, ze které by se mohlo jenom tak brát. Každá energie je něčí, je to energetické pole menších či větších bytostí, a pokud je v pravdě a lásce nevnímám a netvořím v souladu s jejich vůlí, nemám právo si tuto energii brát.)

S duchovním rozvojem a příchodem různých zhmotňovacích technik se bohužel zvětšily možnosti tohoto drancování. Nicméně to byla nutná součást vývoje a nemá smysl si nic vyčítat. Bylo třeba, abychom si uvědomili, že svými záměry tvoříme svůj svět. Bylo nutné, abychom to viděli na konktrétních věcech. Vedlejším efektem ale bylo, že v první fázi vzrostla nerovnováha, posílily mnohé negativní jevy a prohloubily se některé rozpory. Zároveň ale pozvolna přicházely i změny.

Mnozí z vás si jistě všimli, že jak duchovně rostou, některé věci už nefungují jako dřív. Je to proto, že s růstem vědomí, roste i síla tvoření. Jinými slovy: čím jste více spojeni sami se sebou, svou duší, s Bohem v sobě, vaše záměry mají větší sílu. A tady leží ten zakopaný pes. Naše duše (a Bůh) už nás totiž nemohou podporovat v tom, abychom ve velkém tvořili nesoulad, malost a omezenost (více v článku Přijměte své mistrovství). V této fázi už není možné nalévat energii do malých nádob, které máme připraveny. Náš božský rodič nás nechce donekonečna podporovat v tom, abychom měli nová auta, super mobily a zhmotňovali si jiné věci, které si myslíme, že potřebujeme ke štěstí. Jsme všichni už dlouho vedeni k tomu, abychom rozšířili své myšlení, rozvolnili své vnímání a začali vnímat svět v širších souvislostech.

To pochopitelně není vůbec jednoduché, a tak je zákonité, že mnozí hledají úlevu, zkratky a okliky, jak přece jen přinutit boží energii natéct do dosavadních struktur jejich života, aniž by museli něco změnit. Smutnou pravdou je, že až dosud to bohužel šlo.  A pro mnoho těch, kteří šli svým životem poctivě, krok za krokem, vnitřní cestou pozvolného sebepoznávání a sebeproměny bylo matoucí a někdy i značně frustrující, když vedle sebe viděli různé závodníky, skokany, chytrolíny a zázrakotvorce běžící s úsměvem po energetických zkratkách.

V posledních dnech ale došlo k výraznému průlomu v energetických konstrukcích a k posílení vlivu božských vrstev na tuto realitu. Ještě před realitivně krátkou dobou jsem vás v článku Přijmete své mistrovství vyzývala k většímu otevření mysli a přijetí toho, že svým myšlením určujeme to, jaké "vnější" vlivy na náš svět působí, a už je to to tady. Znamená to, že dostatečné množství lidí pochopilo a "otevřelo" tuto realitu novým možnostem. Díky tomu dochází ke změně toku energií, kdy určující pro další vývoj této  reality už nebudou naše nízká přání a omezené představy, ale vědomí našeho božského rodiče, vědomí Celku, vědomí našich duší. Vím, že mnozí si to už v minulosti zbožně přáli, nebo doufali v to, že to tak je, ale až teď se to stává skutečně realitou.

 

Konkrétně to znamená například to, že:

  • lidé už svým omezeným myšlením nebudou moci tolik držet tuto realitu zavřenou a oddělenou od božího vlivu,
  • se bude moci dít více věcí, které až dosud nebyly možné a které jsme si nedokázali představit,
  • boží vliv na tuto realitu nebude určován pouze přáními, modlitbami a představami jednotlivců, ale nadřazená bude vůle Celku, jinými slovy Bůh nebude jen tam, kde ho pustíme nebo nasměrujeme, ale všude,
  • budou se nám plnit přání a vize, které jsou v souladu, pro ta ostatní bude ubývat podpora, tedy síla mentálního tvoření jednotlivých lidí bude podmíněna stavem jejich vědomí,
  • budeme moci více prožívat spolupráci, návaznost, propojenost a vzájemné porozumění,
  • ubude různých mikroorganismů, parazitů, nemocí, protože potřeba malých už nebude nadřazena Celku, 
  • do veřejného života se konečně budou moci dostat jedinci se sjednocující energií a vyšším vědomím,
  • zrychlí se duchovní růst, padnou různí "falešní bohové" a více lidí bude najednou VĚDĚT a bude cítit, co je pravda, informace budou tzv. ve vzduchu, k dispozici všem, a bude tím pádem větší šance se vzájemně domluvit, shodnout, 
  • ti, kteří jsou vědomí, budou moci více do hmoty, otupí se rozpor duchovno x hmota, duše x tělo...
 
Toto jsou rámce, které jsou nastaveny na nejvyšší úrovni. Neznamená to, že nám všechno spadne samo do klína, že máme na něco automaticky  nárok. Znamená to, že cesty byly vybudovány a můžeme se po nich vydat. Každý svým tempem, svým způsobem, ale vlastními silami. 
Také neočekávejte, že vývoj bude rovnoměrný po celém světě, mezi všemi lidmi. Je velmi pravděpodobné, že v první fázi se nůžky mezi některými oblastmi či lidmi velmi rozevřou. Je to nutná součást vývoje. Přijměte to s klidem. Aby mohlo dojít k celkovému pozvednutí, bude nutné, aby některé části celku, které vyrostly nesprávně, byly energeticky puštěny, klesly na dno a prošly radikální změnou. 
 
Nicméně není důvod se ničeho bát, protože šance, cesty a možnosti jsou přichystány opravdu pro všechny.
 
 

(Pozn.: Často používám pro zjednodušení slovo Bůh nebo božské vrstvy či sféry. Je to moje souhrnné označení pro  nejvyšší a nejčistší zdrojové sféry a bytosti, které je tvoří, sféry, kde vždy byla zachována nejvyšší PRAVDA, nejvyšší VĚDOMÍ a potenciál ŽIVOTA, ačkoli třeba v jiných sférách došlo k nějakému odklonu či ztrátě vědomí.)

 

 

©Iva Uhlířová, 2017. Článek smí být šířen, kopírován a používán pouze pro nekomerční účely, a to jen v nezkrácené podobě a s uvedením autorky článku a zdroje s aktivním odkazem.

 

Související články: