Vášeň jako cesta k pozvednutí vibrací

16.10.2014 12:46

 

Vášeň naší duše je hnací silou života a pudí nás k vyjádření toho, kdo jsme. 

Vášeň je spojení s ohněm života, s proudem tvoření, se Zdrojem-Bohem. 

Když prožíváme vášeň, naše duše tepe v rytmu tepu Vesmíru, cítí a prožívá sebe samu, realizuje se, tryská, překypuje, tvoří svou božskou podstatou.  

Je přirozené, že každý z nás někde v hloubi své duše touží zažívat ten stav a že hledá cesty, jak jej dosáhnout a prožívat co nejčastěji. Pokud ale nejsme ve spojení se svým srdcem, nenasloucháme svým pocitům a ignorujeme volání duše, nemůžeme prožívat skutečnou vášeň. Hledáme pak různé snadno dostupné náhražky, kterými se otupujeme a omamujeme, a vášeň duše zaměňujeme s žádostivostí a vášní těla. Takovéto prožitky ale samy o sobě nemají tu sílu, je to jen slabý a krátký odlesk skutečné vášně duše. Proto potřebujeme mnoho podnětů, mnoho zážitků, mnoho fyzických slastí. Duše ale zůstává nezažehnuta, nenaplněna, prázdná. Podléháme chtíči, potřebujeme víc a víc stále intenzivnějších prožitků, věcí, nových vztahů.. A pokud se nám jich nedostává, cítíme bolest a frustraci. 

Skrze tyto touhy se snadno můžeme vychýlit z rovnováhy a stát se obětí negativních entit, které v nás jen prohloubí pocit frustrace, oddělení a následně znásobí naši agresivitu, otupělost a poživačnost. Ničíme pak sami sebe, jeden druhého i celou planetu.

Je pochopitelné, že právě díky tomuto nesprávnému uchopení vášeň byla a je vnímána jako nebezpečná, a proto vyvstala potřeba ovládat své emoce, své tělo, své životy. Jenže paradoxně je často vyléváno s vaničkou i dítě. 

Vášeň totiž není chtíč. Pokud žijeme s vášní, jsme naplněni a nepodléháme chtíči a žádostivosti. Vášeň nás vede úžasnými a nepředvídatelnými cestami k objevování krás života.

Žít s vášní ovšem vyžaduje odvahu - odvahu řídit se svým srdcem a následovat své pocity, odvahu objevovat, jít nevyšlapanými cestami, odvahu čelit reakcím ostatních. Mnozí se proto touhy prožívat vášeň z různých důvodů vzdají a namlouvají si, že již dosáhli duševního klidu a vyrovnanosti, že jsou již nad tím vším, že vyzráli, dospěli, dosáhli osvícení. Zatím ale jen utekli od své duše a odpojili se od svého těla, aby necítili touhu prožívat svou božskou jiskru, svůj božský oheň, svůj plamen života. 

Cesta ovládání a odmítání těla a emocí vede ale k umírání, udupává plamen života v nás a vibrace naší duše klesají. Jsme pak odpojeni od ostatních, od reálného života, ztrácíme víru, touhu a sílu cokoli tvořit, je oslabena naše schopnost se rozhodovat i schopnost milovat.

Proto udržujte plamen vášně ve svém životě. Hledejte, co vás naplňuje, kdy vám energie stoupá, kdy jí překypujete. Tančete, zpívejte, poslouchejte hudbu, malujte, pište, sportujte, cestujte, milujte se... Dělejte cokoli, co ve váš vzbuzuje nadšení, radost, cokoli, při čem se se cítíte naplněni, cokoli, co vám rozproudí krev v žilách, při čem vám hoří tváře a uši, co rozbuší vaše srdce... Snažte se najít co nejvíce takových aktivit, nefiltrujte je rozumem, učiňte z nich svou prioritu a následujte hlas svého srdce. Ta energie, která díky nim ve vás stoupne a bude z vás tryskat, vám pak pomůže naprosto přirozeně i v dalších oblastech vašeho života. 

Díky prožívané vášni vstoupíte do proudu života, spojíte s božskou energií v sobě a v tomto stavu budete naprosto přirozeně tvořit realitu, která bude radostná, láskyplná, plná hojnosti. Vaše duše bude vibrovat v těch správných vibracích a vy budete měnit své okolí jen pouhou svou existencí, jen božskou energií, které jste sebou umožnili proudit. Budete v souladu s Vesmírem, budete tvořit stejně, jako tvoří Bůh, jako se tvoří ve vyšších dimenzích. 

Vždyť z nesmírné a překypující Boží Lásky byl velkým třeskem vytvořen náš Vesmír. 

A překypující láska - vášeň - extáze stála na počátku stvoření všech duší.

Vášeň je tedy naší podstatou a podstatou Božského Tvoření. 

Proto kdykoliv tady na Zemi prožíváme vášeň, jsme v proudu Boží Lásky a Božího Tvoření.

 

(c) Iva Uhlířová 2014. Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorky a zdroje článku s aktivním odkazem.

 

Související články: