Úplná typologie pozemských andělů aneb Co Doreen Virtue ještě neobjevila - 2. část

14.01.2014 10:11

Když jsme se rozhodli začít uvěřejňovat informace na téma pozemští andělé, byli jsme si velmi dobře vědomi, že jedná o poměrně kontroverzní téma, které současnou duchovní scénu dělí na skupinu nadšených příznivců této teorie a skupinu stejně nadšených odpůrců. Veškeré články proto píšeme s vědomím toho, že opak každé pravdy je stejně pravdivý, tedy s tím, že argumenty, poznatky, zkušenosti i obavy obou stran jsou stejně opodstatněné. Některým z argumentů už jsme se věnovali v předchozích článcích, přesto cítíme potřebu se ještě pozastavit u některých bodů, než se začneme věnovat podrobněji jednotlivým typům duší.

V poslední době se ve slovníku duchovně smýšlejících velmi často skloňují slova Jednota a ego, přičemž bývá zdůrazňováno, že se s egem do Jednoty vstoupit nedá.  Je kladen důraz na lásku ke všem bytostem, spokojenost s tím, co je, přijímání všeho, co se nám děje, a krásu prostých věcí. Jakékoli ambice jsou vnímány jako touhy ega. To všechno jsou hodnoty, se kterými rezonujeme, jen máme zkušenost s tím, že často bývá s vaničkou vylito i dítě. Volání duše, její vzpomínky na vlastní původ a poslání, jsou někdy šmahem odsouzeny jako projevy ega. Nejsou rozpoznány jemné nuance a dotyční pak místo skutečného duchovního růstu pranýřují své domnělé ego. Totéž se týká karmy. Ve škatulce karma se často nesprávně ocitají i záležitosti, které karmické nejsou, a jejich řešení nutí duchovně hledající obracet se zbytečně zpět, zatímco by již dávno měli kráčet vpřed. (Systém karmy se navíc v březnu 2015 definivně rozpustil, takže na karmu teď již nelze svádět vůbec nic -více info zde.)

My vycházíme z toho, že Jednota neznamená stejnost. Být v jednotě neznamená nebýt individualita. Jednota a jedinečnost se nevylučují. A pokud dokážeme přijmout myšlenku Jednoty se všemi bytostmi - tlustými, tenkými, vysokými, malými, fyzicky krásnými i nehezkými, chudými i bohatými, mocnými i bezmocnými, chytrými i hloupými, bílými, žlutými i černými..., měli bychom být schopni být v Jednotě, pokud zjistíme, že se lišíme nejenom na povrchní úrovni, ale že se lišíme i po energetické stránce. Strom není o nic horší než pták. Být pták není lepší než být strom. Ovšem pokud jste pták a snažíte se být stromem, zakořenit, větvit se, plodit ovoce, budete nešťastní. V okamžiku, kdy vám někdo prozradí, že jste pták, máte křídla a můžete, ba dokonce je vaším úkolem lítat, vaše duše se rozzáří a bude neskonale šťastná. A tak je to i s pozemskými anděly. Když objeví sami sebe, mohou vzlétnout.

A co se týče druhů pozemských andělů, je to totéž. Vtělený anděl není o nic lepší než vtělená přírodní bytost, je jen jiný a každý z nich má jinou úlohu v Božím Stvoření. Jsme přesvědčeni, že jsme stvořeni tak, že největší štěstí nám přináší, když můžeme prožívat to, čím skutečně jsme. Nevěříme proto tomu, že by odhalení typologie duší mohlo být příčinou nějakých neshod, důvodem ke kastování a že by podporovalo pocity oddělenosti. Typologii naopak zveřejňujeme proto, aby se už nikdy nikdo z pozemských andělů nemusel cítit vydělený, méněcenný, osamělý, nepochopený na základě své odlišnosti a aby co nejvíc těchto úžasných duší místo sebedestrukce začalo skutečně zářit a plnit své poslání. Ale jako se vším, je to o přístupu každého z nás, o jeho zralosti a duchovní úrovni. To, co zveřejňujeme, je jen informace o tom, co je. Jak s ní kdo naloží, je již jeho svobodná vůle.

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2014, aktualizováno 26.3.2015. Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

 

Související články: