Úplná typologie pozemských andělů aneb Co Doreen Virtue ještě neobjevila - 1. část

04.01.2014 18:24

Od okamžiku, kdy se Martinovi otevřela schopnost  jasnovidění, s překvapením postupně zjišťoval, že duše všech pozemských bytostí zdaleka nevypadají stejně. A když si tak prohlížel pravou podstatu jednotlivých duší, začal se postupně skládat dílek k dílku a vznikal nám před očima velice zajímavý obrázek Božího Stvoření. 

Dnes máme již poměrně propracovanou typologii duší, která není založena na povrchním zařazování podle vnějších znaků a projevů, ale podle skutečné energetické podoby, vibrací, stáří a původu duší. I když jsme si vědomi toho, že jsme možná ještě neobjevili a neosvětlili vše, jsou naše poznatky natolik úžasné, že cítíme nutnost se o ně podělit. Přiměla nás k tomu i kniha Doreen Virtue  Říše pozemských andělů, která slibovala nové informace v této oblasti. Se zklamáním jsme ale zjistili, že Doreen má jen částečné povědomí o celé věci a mnoho skutečností jí stále ještě zůstalo utajeno. A i když si velice ceníme její odvahy a průkopnictví na tomto poli a jsme si vědomi toho, že její poznatky mnoha pozemským andělům velice pomáhájí, cítíme nutnost posunost hranice poznání dál.

Než se pustíme do pojmenování a charakteristik jednotlivých typů duší, rádi bychom vás upozornili na to, že se jedná o typologii platnou pro Českou a Slovenskou republiku. Zjistiili jsme totiž, že složení duší v jednotlivých národech i jejich procentuální zastoupení se poměrně liší. Může se tak stát, že některé typy duší, které se u nás vyskytují poměrně často, jinde nenajdete a naopak.

Dříve nám hodně pomáhalo třídění duší podle vibrací,  ve kterých byly stvořeny. V posledních měsících ale nastávají takové posuny ve vibracích jednotlivých duší, že je určování vibrací spíše orientační pomůckou. 

 

Druhy duší dle stáří a typu energie:

 

Duše z 1. kola tvoření vesmíru:

 • Tvůrci - duše tvořící ze své energie podmínky k životu, "pravidla hry", vytvářejí možnosti a rámce pro ostatní a tvoří další duše, existují různé energetické druhy i vibrační úrovně Tvůrců, někteří Tvůrci jsou zde na Zemi energetický doma, jiní jsou více nebo méně energeticky "odjinud",
 • andělé (elohimové) - obrovští vysokovibrující andělé držící vysoké kvality Boží lásky, propojení, radosti, klidu, míru, spolupráce,
 • strážci rovnováhy, nositelé světla, držitelé čistoty -duše vytvořené pro aktivní rozšiřování pozitivních energií, pravdy a jasnosti a boj s nesouladnými energiemi,
 • strážci rovnováhy (původně s magickými schopnostmi) - silné a odolné duše, které se dokážou vypořádat i s těmi nejtemnějšími energiemi a nejtěžšími situacemi,
 • inspirátoři - duše přinášející vyšší pravdy, širší souvislosti a nové možnosti vývoje, nositelé Boží čistoty, 
 • duše pečující o prostředí a kooperujcí s energií prostředí (přírodní bytosti)- rozmanité druhy duší, které dokáží vnímat větší celek, jehož jsou součástí, násobit s ním energii a tvořit z této energie dál,
 • strážci rovnováhy - přírodní bytosti - duše kombinující v soubě kvality  strážců rovnováhy a přírodních bytostí,
 • transformátoři - duše vytvořené pro transformaci energií a pro zvládání náročných situací.
 
Některé prvokolové duše jsou z míst, které zažily propad a chaos a následně 2. kolo tvoření, jiné jsou z míst, kde nikdy k výraznějšímu energetickému propadu nedošlo a 2. kolo tvoření tedy nenastalo.
 
 
Duše z 2. kola tvoření:
 • noví Tvůrci - duše Benodis, Tvůrci mnoha duší, Zdroj možností vývoje a nosných myšlenek (energetických "konstrukcí"), na kterých stojí náš svět), 
 • noví Tvůrci - duše Geandriel, Tvůrci duší, realizátoři,  duše podporující růst, rozhojňovatelé, spojovatelé,
 • Tvůrci Wiké - zůstali z 1. kola tvoření,  Tvůrci duší, rozhýbávači energií, udržovatelé toku energií, tranformátoři energií,
 • andělé, archandělé - nositelé Boží lásky, spojovatelé toho, co bylo odděleno, roztrženo, stvořeni Geandriely, 
 • elfové -strážci rovnováhy mezi světlem a temnotou, stvořeni Geandriely, 
 • elfové - inspirátoři a učitelé ostatních elfů, stvořeni Geandriely, často s podílem energie Benodis, 
 • elfovílí bojovníci - jedny z nejodolnějších duší, strážci rovnováhy, u kterých se propojuje odolnost elfů a lehkost víl, stvořeni Geandriely,
 • elfí andělé a archandělé -nositelé Boží lásky, radosti, spolupráce, klidu, ochránci a průvodci elfů, stvořeni Geandriely, 
 • inspirátoři, Plejáďané, Andromeďané - duše přinášející vyšší pravdy a nové možnosti vývoje, mají znalost širšího kontextu (systému), nositelé Boží čistot a řádu, stvořeni Tvůrci Benodis,
 • meandrielé-stvořeni Geandriely, Benodis i Wiké, obsahují komplexní energii všech Tvůrců, spojovatelé, komunikátoři, tlumočníci mezi dušemi, 
 • dreinové - strážci rovnováhy, ochránci větších energetických celků a energie prostředí, jediné druhokolové duše s hlubokou znalostí toho, co se stalo před jejich stvořením, a s porozuměním pro prvokolové duše, stvořeni Geandriely a Wiké,
 • andělé vody a Země - drží, podporují, odlehčují svou láskou vodu a prostředí v nejširším slova smyslu, stvořeni Geandriely, andělé vody jsou s podílem energie Benodis,
 • přírodní bytosti - víly, divoženky, skřítkové, strážci a ochránci energií hor, lesů..., stvořeni Geandriely, stvořeni k tomu, aby vnímali energii prostředí a přispívali k jejímu rozhojňování, propojování a odlehčování, 
 
Duše z přelomu 1. a 2. kola tvoření:
 
Velmi specifická skupina duší, která byla stvořena v době, kdy již na mnoha místech začínalo 2. kolo tvoření. Stvořili je prvokoloví Tvůrci jako to nejlepší ze sebe, jako odkaz kvalit z 1. kola, jako živé památníky energií a kvalit světa, který postupně mizel. Mohou být různé a zatím se nám ukázaly tyto typy:
 • andělé, archandělé,
 • ochránci hodnot,
 • elfové, strážci rovnováhy.
 
 
X
 
 • deficitní duše - ještě nedávno zde mezi námi žila  velká řada duší s omezeným vědomím a s omezenou schopností tvořit z vlastní energie, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem nebo jejich výskyt v naší realitě nebyl zcela podle plánu místních Tvůrců, tyto duše zasahovaly neblaze do dění na Zemi, některé mohly být paradoxně silné a přitažlivé, protože žily z energie dalších duší, přehazovaly na ně své nezpracované problémy, rozdmýchávaly konflikty, vytvářely iluze, nyní už tady v podstatě nejsou, ty nejproblematičtější byly z lidských těl staženy a nahrazeny jinými dušemi, u ostatních dochází k jejich postupné transformaci, nicméně způsob myšlení, jednání a energetické návyky těl, které nesly takovéto duše, zůsobují, že změny jsou na hmotné úrovni vidět zatím jen málo. (Navíc vliv a pozice, které si tyto duše během své existence vydobyly, je tak značný, že je potřeba, aby i všichni ostatní pochopili, co je pravda a dokázali najít sílu žít to, co cítí.)
 
Tento přehled druhů duší je jen rámcový. Bližší informace a zejména širší kontext pro pochopení celé problematiky vám nabízíme na našich přednáškách, seminářích a následných osobních konzultacích.

Upozorňujeme také na to, že názvy typů duší, které byly již známé dříve, používáme dále, ale u typů duší, kde jsme název k dispozici neměli, jsme optimální název "stáhli shora". Nedivte se proto, že některé z těchto názvů pomocí Googlu jinde prostě nenajdete :-) Nevylučujeme však, že pro tyto typy duší někdo jiný používá jiné označení. 

 

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2014, aktualizováno 16.6. 2017.  Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.
 

 

Související články: