Systém karmy byl po 5 000 letech rozpuštěn

17.03.2015 17:03

Je to zhruba rok, co jsme začali důsledně všem, kteří k nám přicházeli, čistit rodinnou karmu, neboť jsme vnímali, že žádná duše zatížená karmou nemůže nikdy zcela rozvinout svůj potenciál. S každým příběhem jsme chápali více a více zákonitosti a principy, podle kterých tento energetický systém pracoval. Vnímali jsme, jak karma velmi přísně a důsledně vede k tomu, aby byl každý nerovnovážný postoj, čin, každý energetický dluh do "posledního haléře" vyrovnán. Také jsme ale vnímali všechnu tu frustraci, bolest a utrpení, které toto splácení způsobovalo.

I když jsme sledovali, že zde při odžívání karmy existovala jistá spravedlnost, přece jen se nám tento "zákon" jevil jako příliš přísný a čím dál více jsme si uvědomovali, že rozhodně nepodporuje vývoj duší, ale naopak přispívá k tomu, že mnohé duše pod tíhou života rezignují a jiné pod vlivem prožívané frustrace způsobují další utrpení ostatním. Spolu s tím nám přicházely i další informace o Bohu a zákonitostech Stvoření. Postupně jsme pochopili, že karma není Boží záměr. V Božích očích jsme všichni nevinní a čistí a Bůh rozhodně nemá zájem nás jakkoli trestat. 

Karma vznikla před cca 5000 lety jako produkt kolektivního vědomí duší žijích na planetě Zemi. (Podrobnější vysvětlení okolností vzniku karmy je mimo rámec tohoto článku, neboť se jedná o téma velmi komplexní- viz informace na konci textu.) A protože jedním z hlavních principů, na kterých stojí naše existence, je svobodná vůle, nebylo možné, aby bylo shora do této kolektivní volby zasahováno, ať už to byla volba jakkoliv destruktivní. Bůh a další vysokovibrační bytosti mohou ovlivňovat dění na Zemi jen tehdy, pokud jsou požádáni. A abychom mohli požádat, musíme nejdřív pochopit, že je něco špatně. 

 
 

Už delší dobu jsme tušili, že přijde okamžik, kdy se systém karmy celosvětově zhroutí. Nebyli jsme schopni odhadnout, kolik bude třeba na miskách vah na to, aby se kolektivní vědomí změnilo, a co všechno bude třeba pochopit a rozpustit, ale cítili jsme, že se ta doba blíží.

Dneska vám přinášíme radostnou zprávu, že ta doba již nastala. V sobotu 14.3.2015 byla veškerá karma na světě s láskou rozpuštěna. Od tohoto okamžiku jsou všechny duše svobodné a mohou realizovat svou vůli a svůj potenciál. Neexistuje již žádná karma individuální, rodinná ani národní.

Samozřejmě je ale třeba počítat s tím, že tisíce let života v pokřivené realitě na nás zanechaly stopy. Zvykli jsme si žít s pocity bezmoci, selhání, křivdy, naše těla byla zatížena vinou a bolestí, naučili jsme se projektovat vinu na okolí a cítit se jako oběti. Mnohé duše byly zatížené obrovskou zodpovědností, neboť vnímaly, že je potřeba tuto skutečnost změnit. Některé duše také pomáhaly tím, že na sebe přebíraly nadměrně vinu zatěžující svět a pak pod její tíhou předčasně odcházely.

Nyní se otevírá se cesta k tomu, abychom konečně po mnoha a mnoha letech mohli být sami sebou. Naslouchejte proto svým duším a nechte se jimi vést. Poslouchejte svá srdce a rozhodněte se pro radost, lásku a svobodu. Náš svět byl stvořen s láskou a pro lásku. Byl stvořen, abychom mohli být svobodnými tvůrci své reality a plně prožívat všechny aspekty své duše. Jsme tady zkrátka proto, abychom byli šťastní!

 

(c) Iva Uhlířová, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorky a zdroje článku s aktivním odkazem.

 

 

Poznámka: V případě, že máte touhu pochopit širší kontext událostí posledních měsíců a porozumět vlivům, které formovaly dění na planetě Zemi od jejího počátku až do současnosti, můžete se dozvědět více na některé z našich přednášek.

 

Související články: