Rozpouštění rodinné karmy

26.02.2014 18:26

Všichni jsme něčí děti a jsme součástí rodinného systému. I když třeba sami nemáme karmu z minulých životů, karma rodiny, do které jsme se narodili, nás ovlivňuje. A u každého dříve či později přijde čas, kdy ho život nepustí dál, dokud si rodinnou karmu nevyčistí.

Pro ty, kteří již pochopili duchovní zákony a nepotřebují názornost a prožitek v podobě rodinných konstelací, je v tuto chvíli nejefektivnějším způsobem čištění karmy pomocí zlaté energie Boží Milosti.

 

Uvolněte se a v klidu, kde nebudete ničím a nikým rušeni, se soustřeďte na následující slova:

 

Dnes je den vysvobození.

Dnes je den odpuštění.

Odpuštění je léčení.

Právě teď jsou mým předkům odpuštěna všechna provinění, kterých se vědomě či nevědomě dopustili, a důsledky těchto chyb jsou vymazány ve všech směrech času.

Právě teď je mým předkům odpuštěno, pokud kdy někomu vědomě či nevědomě ublížili, a stejně tak je odpuštěno všem, kdo se provinili proti nim.

Právě teď jsou zrušeny všechny kletby, kterých se mí předkové dopustili, a stejně tak jsou zrušeny všechny kletby, které byly namířeny proti nim. Důsledky těchto kleteb jsou jednou provždy vymazány u všech zúčastněných a ve všech směrech času.

Právě teď jsou rozpuštěna veškerá rodinná schémata až ke kořenům a jsou nahrazena život podporujícími postoji.

Právě teď jsou vyléčena veškerá rodinná emocionální traumata.

Všude tam, kde byla bolest, stagnace, zloba, nenávist, utrpení a vina, se vlévá Boží Milost, Láska a Radost. 

Toto odpuštění dává všem svobodu být nevinní.

Všem duším, ať se dostane bezvýhradného požehnání a najdou mír a klid.

 

Vizualizujte si, jak se zlaté světlo Boží Milosti vlévá do vašeho rodinného stromu a plyne ke všem vašim předkům. ( K naladění vám může pomoci i obrázek vpravo.) Nechte se přitom vést svými pocity a případnými informacemi, které vám při tomto čištění budou přicházet.

 

Po takovémto čištění zůstává jen ta část karmy, kde je třeba ještě dojít k pochopení nebo je třeba provést nějaké kroky ve hmotě. Ale i v tomto případě se vám (nebo členům rodiny) v důsledku této modlitby dostane vedení. 

Každý má schopnost takto svou rodinnou karmu pročistit. U někoho bude stačit, když toto čištění provede jen jednou, jiní je budou muset provést vícekrát. Záleží na tom, jak je rodina zatížená. Nechte se vést svými pocity. 

 

Aktualizace k 13.4.2015: Systém karmy už sice neexistuje, nicméně tento článek zde stále ponecháváme, neboť záběr tohoto čistícího textu je mnohem širší a zahrnuje léčení i dalších vrstev, které byly na karmu postupem času "nabaleny". Prociťte si proto tento osvobozující text a dopřejte stav nevinnosti sobě i ostatním.

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2014. Článek smí být dále šířen a kopírován je v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.

V textu je použit obrázek Elohim Milosti od Ulrike Hinrichs.

 

Související články: