Prezidentské projasnění

28.12.2017 18:38

Letos jsme se rozhodli místo novoroční předpovědi napsat něco, co by možná mohlo mít na dění v příštím roce větší vliv.

V lednu nás čekají prezidentské volby. Každý se k tomu asi staví jinak, ale my poměrně dlouho a poctivě sledujeme uchazeče o prezidentský mandát. Až dosud jsme se k osobnostem působícím na veřejné scéně takto nevyslovovali, ale tentokrát vnímáme, že je potřeba nejen podpořit vhodné kandidáty energeticky, ale také některé věci pojmenovat pravými jmény. 

Jedna věc jsou totiž názory jednotlivých uchazečů, jejich morální kredit či charisma a druhá věc je, jestli na to, aby prezidentský úřad zastávali dobře, mají energetický potenciál.

Vy, kteří jste absolvovali naši přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech, si možná vzpomenete, že jsme zmiňovali, že existují duše, které mají propojující a sjednocující energii, kterou dokážou udržet spolupráci a soulad v rámci nějakého celku. Jsou to přirozené autority a většinou se přirozenou cestou dostanou do vedoucích pozic. Takové duše působí na různých úrovních a pokryjí svou energií různě velké celky. Nejkomplexnější v tomto směru jsou Tvůrci, kteří svou energií dokáží vytvořit největší pole a sjednotit největší rozmanitost energií v jeden celek.

Kdykoli mluvíme o Tvůrcích, kterým říkáme Geandrielé, máme tendenci poznamenat, že toto je energie, kterou potřebujeme dostat do veřejného života, do politiky, aby skončily sváry, boje, nedorozumění a žabomyší války a došlo k rozkvětu, růstu a hojnosti. Zároveň ale vnímáme, že dlouhodobě nejsou podmínky pro to, aby lidé tyto osobnosti v plné míře uviděli a docenili. Je zde i řada energetických vlivů, které jedince s těmito dušemi brzdí, umenšují a dehonestují.

Možná vás to překvapí, možná jste to stejně nějak cítili, ale z oněch devíti prezidentských kandidátů mají pouze tři duši, která má potenciál sjednotit a přirozeně "utáhnout" tak velký energetický celek, jakým je stát. Pak je tu jeden kandidát, který má sice silně sjednocující energii, ale stát je pro něj příliš velký celek. Další kandidáti mají duše strážců rovnováhy nebo specialistů na dílčí témata, ve kterých mohou být sice dobří, ale bude jim pravděpodobně chybět nejen nadhled, ale i energie na to, aby mohli být přirozenou autoritou pro všechny a zastávat takový úřad. 

Bohužel jsou tu i dva kandidáti, u kterých na jejich jednání a myšlení nemá duše žádný vliv, spojení s duší neexistuje, a tudíž jsou pod vlivem všeho možného, jen ne vlastní duše.

Tipnete si, o kterých osobách je řeč? 

Než si přečtete naše poznatky, můžete si zkusit jednotlivé kandidáty nacítit a pak porovnat svá zjištění s těmi našimi. 

Tak jdeme na to!

Ti tři kandidáti, kteří mají duše Tvůrců, jsou (seřazeno podle abecedy): Pavel Fischer, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek.

Možná se vám to líbí, možná ne, ale je to tak. Přičemž i mezi těmito pány jsou samozřejmě rozdíly. 

Pavel Fischer a Mirek Topolánek mají duše druhokolových Tvůrců Geandriel. Duše Pavla Fischera pracuje více shora, přináší vyšší řešení, je ztělesněním čistoty, ale může být pro mnohé lidi velmi abstraktní, jakoby neviditelná. Duše Mirka Topolánka je Tvůrce -"terénní pracovník". Nemá takový vysoký nadhled jako předchozí duše, ale může být lidem mnohem blíž, být více srozumitelná, ale také se v terénu víc "umazat".

Vratislav Kulhánek má duši prvokolového Tvůrce krajiny. Je to silná duše s velmi bezpodmínečnou vyživující energií, ale je tu riziko, že ve stávajících energetických podmínkách touto energií budou vyživovány i situace a lidé, kteří s touto energií nebudou nakládat správně.

 

Jedna věc je potenciál duše, druhá je spojení s duší. Jak tedy svou duši jednotliví kandidáti vnímají? Jak jsou s ní spojení?

Se svou duší je nejlépe spojen Pavel Fischer, následuje Mirek Topolánek a v těsném závěsu Marek Hilšer. Velmi dobře svou duši vnímá i Michal Horáček. U ostatních jsou větší či menší výkyvy.

Bohužel v případě dvou kandidátů duše vůbec nevstupuje do hry. Je to Jiří Drahoš a Miloš Zeman. To, že zrovna tito pánové mají nejvyšší volební preference, je smutným vysvědčením našeho národa, kdy většina lidí hodnotí pouze vnější projev a není schopna zavnímat hlubší roviny.

Když to shrneme suma sumárum, jako nejlepší nám z našeho hlediska vychází Pavel Fischer a Mirek Topolánek. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. Pavel Fischer je zkušený, čistý, má nadhled, ale energeticky se pohybuje v pásmu, kde jej možná řada lidí nezavnímá. Je to ideální prezident, otázkou je, jestli k takové volbě náš národ dozrál. Mirek Topolánek je také zkušený, má rozhled a je výraznější, ale už se bohužel v minulosti poněkud ušpinil, což mnozí nejsou ochotni mu odpustit. My vnímáme, že si šanci zaslouží, protože dělat chyby (zvlášť pod takovým tlakem) je normální. Důležité je se z nich poučit.

O třetí a čtvrté místo se z našeho pohledu dělí Michal Horáček (archanděl, 2.kolo tvoření) a Marek Hilšer (elf, 1.kolo tvoření). Oba mají velmi dobré spojení s duší, jsou čistí, jejich duše jim propůjčují jisté vůdčí kvality, ale obáváme se, že stát už je poměrně velká jednotka, která by  mohla být nad jejich síly.

Tolik náš pohled. Snad jsme vám trochu ulehčili rozhodování, nebo alespoň pojmenovali některé věci, které jste cítili. Nicméně volba je na vás :-)

 

©Iva a Martin Uhlířovi, 2017. Tento článek je věnován pouze našim čtenářům, a proto nesmí být žádným zůsobem kopírován na jiné webové stránky, ani jako celek, ani žádná jeho část. Děkujeme za pochopení.

 

Související články: