Osvobození duše z Matrixu

31.10.2015 10:24

Matrix, naše realita plná iluzí a oddělenosti, se pomalu rozpouští.  Nejsilnější energetické vlivy a mechanismy, které jej udržovaly při životě a sytily ho energií, během posledních měsíců padly. Nastává čas procitnutí, osvobození a nového tvoření.

To, co v tuto chvíli žijeme, udržujeme my sami svým kolektivním tvořením, svým kolektivním vědomím toho, co vnímáme jako skutečné, možné, reálné... Média všech druhů tyto kolektivní konstrukce stále přiživují a přispívají k neustálému upevňování našich omezení, drží nás v oddělenosti, bezmoci a strachu.

V  České a Slovenské republice žije v tuto chvíli nevíce vysokovibračních bytostí na světě. Skutečný vzestup a probuzení ostatních duší začíná tady. Myšlenky a záměry každé duše s vyššími vibracemi jsou silnější než záměry duší s nižšími vibracemi. Pro představu: jedna duše s vibracemi a vědomím cca na úrovni 11. dimenze vyváží v rámci kolektivního vědomí myšlenky až půl milionu lidských duší s vibracemi 3D.

Proto je velmi důležité nepodléhat a tvořit v Boží lásce a pravdě a myslet ve velkém.

 

Pokud chcete osvobodit svou duši, dostat se nad všechna omezení a iluze a zároveň pomoci i ostatním, doporučujeme dát si tento záměr:

 

Osvobozuji se navždy od všech energií, které nejsou moje a nejsou v souladu s mojí duší.

 

Osvobozuji se od všech programů a iluzí, které mě oddělují od Boha, od bezpodmínečné Boží lásky a čisté Boží pravdy.

Zbavuji se všech iluzí v podobě pocitů viny, selhání, bezmoci.

 

Odkládám veškerou zodpovědnost, která mi nepatří, kterou jsem si vědomě či nevědomě naložil(a) na svá  bedra i která na mě byla nakladena ostatními, a ponechávám si si jen to, co mi tady a teď skutečně patří.

Přenechávám tak ostatním možnost sebepoznání a vývoje skrze vlastní prožitky a zkušenosti a sobě tak dopřávám volnost, lehkost a svobodu.

 

Rozhoduji se být znovu sám/sama sebou v čistotě energie, ve které jsem byl(a) stvořen(a). 

Chci znovu prožívat poteciál své duše v té nejčistší podobě a na všech úrovních bytí a  osvobozuji se od všech energetických nánosů, tlaků a pokřivení.

Opouštím všechny omezené představy své mysli o Bohu a otevírám se Boží velkoleposti, nekonečné síle a lásce.

 

Žádám také o to, aby byly rozpouštěny veškeré iluze ostatních, které mě omezují a blokují mé nejbližší. 

Ať jsme já a moji blízcí udržováni v neustálé čistotě , pravdě a lásce.

 

Prosím, ať se toto vše děje tím nejláskyplnějším a nejharmoničtějším způsobem, s ohledem na nejvyšší dobro všech zúčastněných duší.

 

 

 

Pokud se budete držet tohoto záměru, otevře se před vámi cesta a bude zahájen úžasný proces skutečného poznání a sebeprožívání. Čím budete šťastnější a autentičtější, tím více budete prospěšní Celku. 

Naše záměry se spojují a tak tvoříme nový svět. Boží pravda je velmi prostá. Ta nejvyšší řešení jsou ta nejjednodušší a nejradostnější :-)

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován je v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.