Být na svém místě

19.01.2018 14:25

Události posledních dnů opět přinesly materiál, na kterém lze velmi jasně ukázat některé zákonitosti týkající se typologie duší.  Mám na mysli vlnu, která se zvedla kolem debaty prezidentských kandidátů v ČT. Upozorňuji ale předem, že tento článek je určen především těm, kteří u nás absolvovali přednášku Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech a mají alespoň základní povědomí o jednotlivých typech duší. Ti ostatní, nechť mi prominou, že skočíme rovnou do hluboké vody.

Když bylo zveřejněno, že moderátorská hvězda ČT Václav Moravec odmítl moderovat duel Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, objevily se různé reakce. Někteří měli tendenci jej přemlouvat, jiní na něj plivali špínu a obviňovali jej ze zbabělosti. Na Facebooku také proběhla neuvěřitelná masová akce, která chtěla vyzdvihnout na pomyslný moderátorský trůn Martina Veselovského z DVTv. Nakonec byla situace rozlousknuta tak, že na pozici moderátorky očekávaného duelu byla vybrána redaktorka ČT Světlana Witowská

Věřím, že je to dobrá volba, protože paní Witowská, ačkoliv vypadá křehce, má předpoklady tuto debatu, která nepochybně bude velmi hutná, energeticky ustát. Má totiž duši strážce rovnováhy z 1. kola tvoření, podobně jako Martin Veselovský nebo třeba Daniela Drtinová. Patří tedy k moderátorům, které hned tak něco neporazí, jsou odolní vůči různým energetickým útokům a manipulaci. Její duše má nejen sílu, ale i jasnost a nadhled  a přináší jí schopnost neztratit se ani v nekalostech většího rozsahu. Světlana Witowská mimochodem svoji sílu prokázala už v legendárním rozhovoru s Andrejem Babišem.

Síla Václava Moravce je někde jinde. Má duši inspirátora z 2. kola tvoření (od Tvůrců Benodis). Je tedy velmi jemný a citlivý, vnímavý i k malým odchylkám od čistoty a pravdy. Má schopnost vystihnout podstatu, pojmenovat nuanci, detail, který je důležitý, zároveň přitom všem vnímat velmi do šíře, koncepčně a být stále aktuální, pružně reagovat na měnící se podmínky. A právě proto, že je tak citlivý, správně zavnímal, že prezidentský duel bude energeticky velmi náročný. Nebude o jemných nuancích a touze dobrat se k pravdě a čistotě, ale bude to demonstrace síly. A rozhodně se nebude vždy hrát podle pravidel. Václav Moravec velmi správně vycítl, že to není práce pro něj, že by ho to mohlo stát i zdraví. Jeho odmítnutí tedy vůbec není projevem slabosti, ale naopak důkazem jeho síly, dobrého spojení s vlastní duší a je projevem sebelásky.

To je něco, co se ještě řada z nás musí naučit. Říkat NE v situacích, které nám  neprospívají, není projevem slabosti, necitlivosti, povýšenosti či sobeckosti, ale je to nutnost, je to podmínka zachování životní energie. Je to zdravá sebeláska.

Každá duše má totiž své místo, své energetické pásmo, ve kterém je silná. Pokud se dostane do energií, pro které nebyla stvořena, stává se slabou, ztěžkne a může ztratit sebe sama. Proto je tak důležité, abychom každý našli to svoje místo, kde nám je dobře, kde nám to jde lehce. Až budeme každý ve své energii, až se zbavíme všech možných falešných identit a vysvobodíme se z očekávání druhých, pak bude svět lehký a všichni do sebe budeme zapadat jako kolečka v soukolí.

Proto děkuji panu Moravcovi za jeho lekci a odvahu říct NE a  redaktorům s dušemi strážců rovnováhy zase děkuji za to, že jsou tu, schopni zůstat stát a hájit základní hodnoty, i když voda začíná být příliš kalná a mění se v bažinu. Zkrátka, díky za to, že jsou na svém místě.

 

©Iva Uhlířová, 2018. Tento článek je věnován pouze našim čtenářům, a proto nesmí být žádným zůsobem kopírován na jiné webové stránky, ani jako celek, ani žádná jeho část. Děkuji za pochopení.

 

Související texty: