Kdo jsme a co nabízíme

 

Ještě před šesti lety jsme patřili mezi davy duchovně hledajících. Absolvovali jsme různé kurzy, semináře, zasvěcení, odblokování, pracovali jsme na sobě prostřednictvím rodinných konstelací, četli jsme knihy... To vše, abychom vyřešili problémy, které nás tížily, a ukojili hlad své duše.

I přesto, že jsme na sobě intenzivně pracovali, stále to nebylo to "ONO", co jsme hledali.

 

Až jsme na všechny naučené duchovní praktiky téměř rezignovali a rozhodli jsme se věnovat "obyčejným" pozemským věcem. V tu chvíli před nás život postavil překážky, které se nám jevily být absolutně nad naše síly, které nás ochromovaly a přiváděly k zoufalství... a které nás nakonec krok za krokem donutily se opravdu duchovně probudit a objevit svůj skutečný potenciál. Martinovi se otevřela schopnost jasnovnímání, díky které dokáže vnímat v podstatě vše, na co se zaměří, a to s neobvyklou přesností. Oběma se nám postupně otevřel příliv inspirace a začali jsme chápat věci ve vyšších a vyšších souvislostech.

 

Hranice našeho světa se neskutečně rozšířily a věci do sebe konečně začaly opravdu zapadat. Uvědomili jsme si, kdo skutečně jsme, proč jsme tady a jaké možnosti před sebou máme. Začali jsme se tedy učit a poznávat svět v nových souvislostech. I když to není vůbec snadné, postupně jsme přijali svou novou roli i zodpovědnost z ní vyplývající. 

 

Naučili jsme se skrze vlastní zkušenost poměrně dobře rozeznávat nižší energetické zákonitosti a duchovní informace (iluze) od skutečně nejvyšších Božích zákonitostí, které přinášejí svobodu, lásku a nekonečné možnosti tvoření. Víme, kolik škody, bolesti a pokřivení mohou způsobit polopravdy, neúplné informace, domněnky... A také víme, že stačí málo, pár chybějících dílků ve skládačce, a věci se mohou snadno narovnat, napravit, uzdravit.

 

Jsme ve stálém procesu růstu a naše poznání se pořád dostává do nových vyšších souvislostí. Jsme nuceni překonávat omezené vzorce myšlení a s pokorou se vzdávat jedné iluze za druhou. Veškeré poznání přichází skrze naši zkušenost, skrze náš vlastní prožitek. Pochopili jsme, že hluboké poznání a moudrost nejsou možné bez toho, aby člověk přijal i zodpovědnost za tvoření. Nežijeme proto v žádné růžové duchovní bublině, ale díky propojení s většími (vyššími) duchovními celky cítíme ve svém životě naprosto reálně kolektivní energetické vlivy a jsme vedeni k tomu, abychom je chápali a přetvářeli. Při veškeré duchovní práci žijeme zároveň normální život, máme děti, neizolujeme se od společnosti a systému.

 

Jsme si si vědomi, že naše poznání není absolutní a konečné, že je to cesta, proces. Na druhou stranu si čím dál víc uvědomujeme jedinečnost a důležitost informací a energií, které skrze nás přicházejí a tvoří. Proto jsme otevřeni všem, kdo mají touhu po pravdě a sebepoznání.

 

Nemáme ambice komukoli pomáhat, někoho zachraňovat, vést..., nicméně přirozeným vedlejším účinkem našeho sebevyjádření je, že správné informace ve správný čas mohou být velmi osvobozující, stimulující, léčivé. A tak lidé po setkání s námi zažívají velké posuny, úlevu, smíření se sebou, naději... A někteří také (zatím) ne... Všichni jsme jedineční, každý vychází z jiného bodu a ve hře je mnoho faktorů.

 

O své poznatky se s vámi alespoň částečně dělíme v článcích na těchto stránkách, ale protože jsou věci, které se touto formou sdílet nedají, dáváme přednost osobnímu kontaktu. Více se můžete dozvědět na stránce Jak pracujeme.

 

Iva a Martin