Jak pracujeme

Náš postup je směrem od celku k částem, tedy od podstaty k detailu, od principu k nuanci. Vycházíme z toho, že čím má člověk hlubší pochopení pro to, z čeho věci vyrůstají, a vnitřně rozumí energetickým zákonitostem života, tím snadněji je schopen toto vědění aplikovat na měnící se formy života a řešení jednotlivých projevů a životních situací ho stojí méně energie.
 
Proto jsme i v naší práci vedeni ke komplexnějším formám práce, abychom spolu s vámi tvořili od podstaty, ve velkém, netříštili energii a neživili tak svou energií malost a omezené vzorce myšlení.
 
Zároveň nás ke změnám vede velký zájem o naši práci. Čekací doby na konzultace začínají být příliš dlouhé. A protože chceme být aktuální a pružněji reagovat na vývoj a zároveň podpořit ty, kteří nechtějí jít žádnými duchovními zkratkami, nabízíme postupnou cestu skrze tyto naše akce a formy práce:
 
1. Úvodní přednáška Bytosti z vyšších dimenzí v lidských tělech (Pozemští andělé), na které všichni nově příchozí dostanou komplexní informace o typologii duší a dozví se, jaký typ duše mají a co z toho pro ně vyplývá.
 
Miniseminář pro max. 5 osob, kde se je prostor podívat se na vaši duši důkladněji, pochopit hlavní principy jejího fungování i jemné energetické nuance, které ji odlišují od ostatních, a ujasnit si roli vlastní duše v rámci současného duchovního vývoje.
 
Celodenní seminář, který vám pomůže lépe propojit duši a tělo a pochopit jak ukotvit potenciál duše v této realitě.
 
4. Osobní konzultace nebo prohlubující semináře na aktuálně vypsaná témata (Živá příroda, Skrytý smysl světa zvířat a další)
V této fázi je již na vás, jak to budete cítit, čemu dáte přednost.
 
Pokud vám stále zůstanou nezodpovězené otázky, témata, která se vám ještě nepodařilo uchopit, zpracovat, je vhodná osobní konzultace, na které je možné se hlouběji podívat na cokoli, co je potřeba (životní úkoly, minulé životy, rodinná témata, příčiny různých potíží...)
 
Jestliže máte chuť pochopit ještě širší kontext tvoření a v rámci tohoto kontextu si nově navnímat a pochopit jednotlivé životní projevy a zároveň aktivně spolutvořit s ostatními, můžete se zúčastnit některého z našich navazujících seminářů.